Thai TH    English EN
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด : WARANITATH COMPANY LIMITED
ประวัติของบริษัทวรนิทัศน์จำกัด
           เมื่อ 27 ปีก่อน หจก. วรนิทัศน์ได้เริ่มต้นจาก บุคลากรไม่ถึง 10 คน ทำงานก่อสร้างและบริหารงานโครงการมูลค่าน้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนเพียง 500,000 บาท ด้วยความมุ่งมั่นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ที่ปฏิบัติงานปรับปรุงองค์กรให้พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และใช้กลไกของระบบการเงินที่ได้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากธนาคารภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เพิ่มกำลังความสามารถในการขยายงานด้านการก่อสร้าง ทำการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานทุกสายงาน มีศักยภาพทำงานได้เองครบทั้งโครงการ สามารถรับเหมาแบบ Turn- key ได้ โดยทำงานเองแบบครบวงจร ประกอบกลุ่มวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพได้ประยุกต์หลักการวิศวกรรมที่เน้นความเข้าใจในหลักการต่างๆของแต่ละระบบงาน ที่ทำให้แนวทางที่จะวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่ลงตัวของคณะผู้บริหาร วิศวกร และด้านเงินการลงทุน ทำให้ห้างฯ มีผลงานลงทุนเกือบ 3,000 ล้านบาท จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 200 ล้านบาท
           โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทางห้างฯมีความสามารถที่โดดเด่นในการรับปริมาณเพิ่มขึ้น มีจำนวนบุคลากรมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากทางธนาคารมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 25 ปีแห่งความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้าง และงานบริหารโครงการมากกว่า 100 โครงการทั่วประเทศ ความมั่นใจในการบริหาร และระบบการเงินที่มั่นคง พร้อมระบบวิศวกรรมที่ทันสมัยตามมาตรฐานการบริหารงานที่เป็นเยี่ยมและใส่ใจลูกค้า ทำให้แน่ใจได้ว่า ผลงานแต่ละโครงการจะต้องประสบความสำเร็จมากที่สุด
           ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรนิทัศน์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคล มาเป็น บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2551 และจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 300 ล้านบาท


โครงสร้างองค์กร

งานบริการ/กิจกรรมทางสังกัด
- สนับสนุนโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
           มหากรรมการวิ่งที่จังหวัดขอนแก่นจัดให้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของคนไทย และส่งเสริมนักวิ่งเยาวชน

 

WORANITATH COMPANY LIMITED
Head office : 50 Moo 18, Tumbol Chaniang, Amphur Maung, Surin 32000 Thailand
Telephone: +(66-44) 521 063 Facsimile: +(66 44) 511 332
E-mail : woraho@yahoo.com